کیف کامل ابزار چسبی اروپایی

پکیج کامل تگرگ کش چسبی اروپایی ساخت شرکت HBM machines هلند.