چکش آلومینیومی اروپایی

چکش آلومینیومی اروپایی ساخت شرکت HBM machines هلند.