تعریف و کپی سوئیچ و ریموت

تعریف و کپی سوئیچ و ریموت

کپی و تعریف ریموت و کلید یکی از مشاغل پر طرفدار میان افرادی است که به خدمات خودرویی میپردازند.دستگاه های تعریف و کپی سوئیچ و ریموت از ساختار و عملکرد متفاوتی بنسبت یکدیگر برخورداراند. که در ادامه مطلب به آن پرداخته خواهد شد.

دستگاه تعریف کلید و ریموت

دستگاه های تعریف کلید و ریموت برای زمانی که کلید و کد کلید در دسترس نباشد. مورد استفاده قرار میگیرند.

این دستگاه ها بصورت پرتابل ، لپتاپی و موبایلی وجود دارند.برخی از دستگاه های تعریف سوئیچ و ریموت دارای بورد پروگرامر هستند.

زمانی که بخواهید کد کلید را از روی آی سی بورد استخراج نمائید مورد استفاده قرار میگیرند.

دستگاه کپی سوئیچ و ریموت

دستگاه های کپی کلید و ریموت برای زمانی مورد استفاده قرار میگیرند. که یک نسخه از کلید در دسترس باشد.

این دستگاه اطلاعات چیپ سوئیچ (کد کلید) و ریموت را بر روی سوئیچ خام کپی میکند.